Tag

3. sınıf hareket eden varlıklar

Browsing

Varlıkların hareket özellikleri; hızlı, yavaş, dönen, sallanan ve yön değiştiren şeklinde nitelendirilir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerin görebileceği şekilde masasının üzerine bazı nesneleri sıralar ve hangilerinin hareket ettiğini hangilerinin hareket etmediklerini öğrencilerine sorar. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra her bir nesnenin ayrı ayrı hareket edip etmediği gözlemlenir.

Daha sonra sonra öğretmen nesnelerin hareket etmesinin nedenlerini vs. öğrencilere açıklar ve nesnelerin hareketlerinde olan farklılıkları öğrencilere sorar. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğretmen hareket çeşitlerini tahta üzerinde sıralar. (dönme, sallanma, yön değiştirme vs.)

Sıralamayı yaptıktan sonra her bir hareket çeşidinin yanına yazılacak örnekleri öğrencilerden ister. Daha sonra öğrencilere bazı görseller dağıtır. Her bir öğrenci görselde bulunan nesnenin hangi hareketi yaptığını kartın arkasına yazar.

Son olarak öğretmen değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersini bitirir.

3. Sınıf Hareketin Özellikleri Etkinliği1:

3. Sınıf Hareketin Özellikleri Etkinliği 1
Pin It