Tag

3. sınıf standart olmayan ölçme birimleri

Browsing

Öğrencilerin kulaç, adım, karış gibi bedensel ve ip, tel, kalem gibi bedensel olmayan ölçme araçları
tanımlamaları ve bunları kullanarak farklı ölçme etkinlikleri yapmaları istenir.

3. Standart Olmayan Ölçme Birimleri Etkinliği 1:

3. Standart Olmayan Ölçme Birimleri Etkinliği 1
Pin It