Tag

4. sınıf dünyanın hareketleri

Browsing

a. Dünya’nın dönme hareketine değinilir.
b. Dünya’nın dolanma hareketine değinilir.
c. Dünya’nın dönmesine bağlı olarak Güneş’in gün içerisindeki konumunun değişimine değinilir.
ç. Gece ve gündüzün oluşumuna değinilir.
d. Gün, yıl, zaman kavramları verilir.

Ders Planı

Öğretmen derse girer. Öğrencilerle birlikte Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini tekrar edip ön bilgilerini harekete geçirir. Daha sonra Güneş’in konumuyla ilgili videoyu izletir ve gün içindeki değişimin öğrencilerin gözlemlemesini sağlar.

Öğretmen Dünya’nın hareketlerinden bahsederken gece ve gündüz oluşumuna da değinir. Daha sonra öğrencilere sırasıyla Dünya’nın hareketleri, Güneş’e göre konumu gibi videolar izletir ve sırasıyla gece gündüz oluşumundan, yıl oluşumundan bahsedilir. Böylece öğrenciler görsel olarak gece gündüz ve yıl oluşumunu görmüş olur.

Daha sonra öğretmen tahtaya bazı görselleri karışık halde sunar. Öğrencilere hangilerinin gece-gündüz oluşumu ile ilgili olduğunu hangilerinin mevsimlerin oluşumu ile ilgili olduğunu sorar.

Son olarak değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersini bitirir.

Not: Bu kazanım ile ilgili yaratıcı drama etkinliği yaptırabilirsiniz. Örneğin; öğrenciler Güneş ve Dünya olur. Konumlarını canlandırmalarını isteyebilirsiniz.

Pin It