Tag

aile iişkileri

Browsing

Akrabaları bir arada tutan değerlerle (sevgi, saygı, bağlılık, şefkat, vefa vb.), iş birliği ve dayanışmanın
akrabalık ilişkilerine katkıları üzerinde durulur.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerinden akrabaları ile olan anılarını anlatmasını ister. Öğrencileri anılarını anlatırken öğretmende hep birlikte bunların yorumlanmasına sağlar. Daha sonra akrabaları bir arada tutan bazı değerlerin olduğunu söyler ve bu değerleri öğrencilere açıklar. Öğrencilere açıkladıktan sonra öğretmen öğrencilere örnek videolar izleterek hangi durumların uygun olduğunu hangi durumların uygun olmadığını öğrencilerine sorar. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğretmen daha önceden hazırlamış olduğu bir metni öğrencilerine verir ve sınıfta bir canlandırma yapmalarını söyler. Öğrenciler akrabalık ilişkilerini canlandırdıktan sonra öğretmenleri ile birlikte bu canlandırma üzerine konuşur. Son olarak öğretmen sevgi, saygı, şefkat gibi değerlerin önemi üzerinde durur ve öğrencilerinden bunlarla ilgili kısa bir hikaye yazmasını ister. Sonra da değerlendirme kağıdını dağıtır ve dersini bitirir.

Pin It