Tag

canlı ve cansız varlıkları sınıflandırır

Browsing

a. Canlıların sistematik sınıflandırılmasına girilmez.
b. Canlı türlerinden sadece bitki ve hayvanlardan söz edilir.
c. Canlı ve cansız kavramlarında literatürdeki kavram yanılgılarına dikkat edilir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerine bazı nesneler, bitki türleri gösterir. Aralarındaki benzerlik ve farklılıklara değinilir. Daha sonra tahtada hayvanların videolarını gösterir ve gösterdiği nesnelerle, bitkiyle ortak özellikleri olup olmadığını sorar.

Öğrenciler düşüncelerini söyledikten sonra öğretmen karışık halde resimler gösterir ve bunların canlı olup olmayacağını, hareket edip etmediğini, suya ihtiyacı olup olmadığını vs. sorar.

Öğrenciler cevapladıktan sonra öğretmen canlıların özelliklerini söyler ve canlıları tanımlar. Öğrencilerden örnekler aldıktan sonra kendisi de ek örnekler verir. Daha sonra cansız varlıkların özelliklerini söyler ve cansız varlıkları tanımlar. Öğrencilerden örnekler aldıktan sonra kendisi de ek örnekler verir.

Sonra öğrencilere bazı isimler verir ve canlı cansız olmaları durumuna göre yan yana dizilmelerini ister.

Daha sonra çevrelerinde gördükleri canlı cansız varlıkları kağıda gruplandırmalarını ister.

Son olarak değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersini bitirir.

3. Sınıf Canlı Ve Cansız Maddeler Etkinliği 1:

Pin It