Tag

çevremizdeki ses kaynakları

Browsing

Ders Planı

Öğretmen derse girer. Öğrencilere karışık olarak bazı sesler dinletir ve bu ses kaynağının neye ait olduklarını bulmaları istenir. Daha sonra bir öğrencinin gözü kapanır ve çevresine arkadaşları oturtulur. Gözü kapalı kişi sesin kaynağının hangi arkadaşının olduğunu bulmaya çalışır.

Daha sonra sınıftan farklı sesler dinletilir ve neye ait oldukları bulmaları istenir. Öğrenciler fikirler söyledikten sonra öğretmen ses kaynaklarını tanıtır ve farklılıkları söylemelerin ister.

Öğrenciler düşüncelerini söyledikten sonra öğretmen doğal ve yapay ses kaynaklarının tanımını yaparak tahta üzerinde gruplandırır. Öğrencilerden de bu gruplara örnekler vermelerini ister.

Sonra anlam çözümleme tablosunu tahtaya yansıtır. Tablonun sol tarafında kaynaklar sağ tarafında ise doğal ve yapay yazmaktadır. Her bir öğrenci sırasıyla kalkarak ses kaynağı hangi gruba aitse o kısma tik koyar.

Son olarak öğretmen değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersini bitirir.

3. Sınıf Doğal ve Yapay Ses Kaynakları Etkinliği 1:

Pin It