Tag

çıkarma işlemi

Browsing

20’ye kadar (20 dâhil) olan bir çokluktan belirtilen sayı kadarı ayrılarak çıkarma işleminin belirli bir sayıdaki nesneden eksiltme anlamı üzerinde durulur.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğretmen öğrencilerine ”benim .. tane kalemim vardı, bir miktar kalemimi kaybettim, kalemlerimin sayısı azaldı” gibi örnekler sunar. Daha sonra bu tür durumlarda miktarın azalıp azalıp azalmadığını öğrencilere hissettirir. Daha sonra öğrencilerden de benzer örnekler alır. Öğrenciler örnek verdikten sonra öğretmen çıkarma işlemini tanımlar ve tahtaya çıkarma işleminin sembolünü yazarak öğrencilerine tanımlar. Örnek bir işlem yaparak işlem üzerinde ”eksilen, çıkan, fark” gibi kavramların üzerinde durur. Daha sonra öğrencilere örnek durumlar göstererek, durumun çıkarma işlemi gerektirip gerekmediğine karar vermelerini sağlar. Son olarak değerlendirme kağıdını dağıtır ve dersini bitirir.

Etkinlik Kağıdı 1:

1. Sınıf Çıkarma İşleminin Anlamı Etkinlik Kağıdı 1

a) Çıkarma işleminin sembolü (–) tanıtılır.
b) Öğrenci işleme ait matematik cümlesini yazar, modelle gösterir ve açıklar.
c) Uygun problem durumları kullanılır.
ç) Çıkarma, eksilen, çıkan, fark ve eksi terimlerinin anlamları vurgulanır.
d) Yan yana ve alt alta çıkarma işlemi yaptırılır.
e) Öğrencilerin işlemi sesli olarak açıklamaları istenir. Örneğin 7 – 2 = 5 işleminde “Yedi eksi iki eşittir
beş.”, “Yediden iki çıktı beş kaldı.” veya “Yedi ile ikinin farkı beştir.” gibi açıklama yapmaları istenir.
f) Birbirine eşit iki doğal sayının farkının “sıfır” olduğu gösterilir.

Örnek etkinlik: Öğretmen meyveler üzerine işlemleri yazar. Daha sonra öğrencilerle birlikte problemi çözer ve yapraklar üzerindeki sayıları işlemin sonucuna uygun olarak meyvelerin üzerine yapıştırır.

Etkinlik Kağıdı 1:

1. Sınıf 10 İçinde Çıkarma İşlemi Etkinlik Kağıdı 1

Etkinlik Kağıdı 2:

1. Sınıf 20 İçinde Çıkarma İşlemi Etkinlik Kağıdı 2

a) Tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır.
b) Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerinin ön bilgilerini harekete geçirir. Daha sonra bulut şeklinde olan maketler üzerine yazılı problemleri tahtaya yapıştırır. Tahtanın diğer ucunda su damlacıkları şeklinde olan kağıtların içinde sayılar yazmaktadır. Öğretmen problemleri öğrencilerle beraber çözer ve uygun problem ile su damlacığını eşleştirmelerini sağlar. Son olarak değerlendirme kağıdını dağıtır ve dersini bitirir.

Etkinlik Kağıdı 1:

1. Sınıf Çıkarma İşlemi Problemleri 1
Pin It