Tag

doğa temizliği

Browsing

Doğayı ve çevreyi temiz tutmak için gerekenlerin yapılması ve bu konuda çevredekilerin nezaket kuralları çerçevesinde uyarılması üzerinde durulur.

Ders Planı:

Öğretmen öncelikle öğrencilerle beraber okulun çevresindeki çöpleri toplar. Bu etkinlikten sonra derse girerler ve öğrencilere neden bunu yaptıklarını, bunun öneminin ne olduğunu sorar. Öğrenciler fikirlerini paylaştıktan sonra öğretmen doğa ve çevre temizliği konusunda öğrencilere bilgi verir. Bunun önemini öğrencilere anlatır. Daha sonra tahtayı iki kısma ayırır ve üzerine doğa ve çevre ile ilgili fotoğraflar yapıştırır. Öğrencilerden hangilerinin uygun hangilerinin uygun olmadığını bulmaları istenir. Daha sonra öğrencilere doğa ve çevre ile ilgili resim çizme görevi verir. Öğrenciler görevini tamamladıktan sonra resimlerini sınıfta anlatırlar. Öğretmen öğrencilerin çalışmalarını resim panosuna asar ve dersi tamamlar.

Pin It