Tag

doğal unsurlar

Browsing

İnsanların doğal çevre üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde durulur. Olumlu etkilerine de
örnekler verilmesine özen gösterilir. Nesli tükenmekte olan canlılara örnekler verilir.

3. Sınıf İnsanların Çevreye Etkisi Etkinliği 1:

Pin It