Tag

doğal ve yapay çevre arasındaki fark

Browsing

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerden çevrelerinde gördüğü güzelliklerden örnekler vermelerini ister. Daha sonra bunların hangilerinin kendiliğinden oluştuğunu hangilerini bizlerin etkisiyle olduğunu sorar.

Öğrenciler cevap verdikten sonra öğretmen doğal e yapay çevreyi tanımlar. Bununla ilgili örnekler verdikten sonra öğrencilerden de örnekler alır. Sonra bazı örnekler sorarak doğal ya da yapay olduğuna dair öğrencilerle soru-cevap oyunu dağıtır.

Sonra öğrencilere yeşil-mavi kartlar dağıtır. (Renkler farklı olabilir.) Öğrencilere örnekleri okur. Öğrenciler verilen örnek doğal ise yeşil kartı yapay ise kırmızı kartı kaldırır.

Son olarak değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersini bitirir.

Ek etkinlikler:

    Genç Bahçıvan

Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde okul bahçesinde park yapımı için uygun bir alanı seçerler. Toprağı ekim için uygun hâle getirirler. Hazırlanan ortama, coğrafî şartlar dikkate alınarak istenilen çiçek, sebze vb. bitkiler ekilir. Parkın bakımı düzenli olarak öğrenciler tarafından yapılır. [Not: bu etkinlik için uygun alan yoksa sınıf içinde çeşitli kaplar (yağ tenekesi, yoğurt kapları, plastik büyük su şişeleri vb.) kullanılarak istenilen bitkiler ekilir.]

Orman ve Parkın Hikâyesi

Doğal bir ormanın ve insanlar tarafından oluşturulmuş bir parkın hikâyesi anlatılır. Orman ve parkın benzerlik ve farklılıkları üzerinde konuşularak yapay ve doğal çevrenin özelliklerini fark etmeleri sağlanır. Konuyla ilgili bir inceleme gezisi düzenlenir.

3. Sınıf Doğal ve Yapay Çevre Etkinliği 1:

Pin It