Tag

doğal yerler

Browsing

Yakın çevresinde bulunan cami, çeşme, han, hamam, müze, kale, tarihî çarşılar, köprüler, millî parklar
vb. yerler hakkında araştırma yaptırılarak sınıfta arkadaşlarıyla paylaşması sağlanır.

Ders Planı:

  1. Öğretmen öğrencilere bina ve ağaç resmi gösterir. Aradaki farkları sorar. Daha sonra köprü-çiçek cami-park gibi farklı örnekler göstererek öğrencilerin fikirlerini alır.
  2. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğretmen turistik yerleri açıklar ve tarihi-doğal turistik yerlerin ayrımını öğrencilerine yansıtır.
  3. Tahtayı tarihi-doğal şeklinde iki kısma ayırır. Öğrencilere yerlerin isimlerini dağıtır ve uygun ismi uygun kısma yerleştirmelerini söyler.
  4. Anlam çözümleme tablosunun bir tarafında turistik yerler yazar, diğer kısmında doğal-tarihi yazar. Uygun olarak işaretlemelerini ister.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Okulun çevresinde bulunan doğal yerleri öğrencilere söyler ve buranın güzelliklerinin öneminin farkında olmaları amacıyla öğrencilere birtakım bilgiler verir. Daha sonra öğrencilere doğal yerlerin tanımını yapar ve çevrelerinde gördükleri tarihi, doğal ve turistik yerleri anlatmalarını ister.

Öğrenciler anladıktan sonra öğretmen tahtaya birtakım fotoğraflar yapıştırır ve hangilerinin tarihi hangilerinin doğal ve hangilerinin turistik yerler olduğunu öğrencilere sorar. Fotoğraflar üzerinde öğrencilerle birlikte konuştuktan sonra öğrencilerle beraber okulun çevresini gezme imkanı varsa ders arasında bunu gerçekleştirir ve buradaki yerler hakkında öğrencilerle beraber konuşur.

Eğer böyle bir imkan yoksa öğrencilerin yaşadıkları yerlere yakın tarihi, doğal ve turistik yerlerin fotoğraflarını öğrencilere gösterir. Daha önce buraya gidip gitmediklerini, neler gördüklerini açıklamalarını ister. Daha sonra eve giderken yolda gördükleri tarihi, doğal ve turistik yerlere dikkat etmeleri gerektiğini ve bir sonraki derste soracağını söyler.

Son olarak değerlendirme kağıdını dağıtır ve dersi bitirir.

Pin It