Tag

doğıyı ve çevreyi koruma

Browsing

Daha iyi yaşanılabilir bir çevre için su, hava ve toprak gibi doğal kaynakların temiz tutulması, uygun
kullanılması ve ağaç dikilmesinin önemi üzerinde durulur. Ayrıca konuyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları temel düzeyde tanıtılır.

3. Sınıf Doğa ve Çevreyi Koruma Etkinliği 1:

Pin It