Tag

etkili ve verimli kullanma

Browsing

Elektrik, su, para, giyecek ve yiyeceklerin kullanımı ele alınır, özellikle ekmek israfının önlenmesi ile
ihtiyaç fazlası gıda maddelerinin değerlendirilmesi gibi konular üzerinde durulur. Kazanım işlenirken
tablo ve grafik okuma becerileri ön plana alınmalıdır.

3. Sınıf Evdeki Kaynakların Kullanımı Etkinliği 1:

Pin It