Tag

hayat bilgisi akrabalar konusu

Browsing

Akraba kavramından hareketle konu açıklanır. Akrabalara (hala, teyze, dayı, amca, kuzen, enişte
vb.) örnekler verilir. Hısım, kavram anlamına girilmeden örneklerle basitçe açıklanır. Boşanma, evden
ayrılma ve ölüm gibi nedenlerle ebeveynlerin birbirinden ayrıldığı ailelerin çocuklarının bulunduğu
sınıflarda kazanım işlenirken daha özenli davranılmalıdır.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Okula amcasıyla birlikte geldiğini söyler. Daha sonra öğrencilere amcanın kim olduğunu bilip bilmediklerini sorar ve amcalarına anlatmalarını ister. Öğrenciler anlattıktan sonra öğretmen amca dışında başka hangi tanıdıkları olduklarını öğrencilerine sorar. Öğrencileri halaları, teyzeleri, kuzenleri gibi kişilerden bahseder. Öğrenciler bahsettikten sonra öğretmen akrabanın tanımını yapar ve çevremizdeki akrabaları tahta üzerinde sıralar. Öğrenciler akrabaların tanımını kavradıktan sonra öğretmen karton yardımıyla her bir akrabanın adını öğrencilerin boynuna asar. Tahtaya çıkan öğrenci boynunda asılı olan kişiyi tanımlar ve o akrabası ile olan bir anısını anlatmasını ister. Daha sonra öğretmen tahtaya hala, teyze, amca, kuzen gibi akraba isimlerinin yazılı olduğu kağıtları yapıştırır. Tahtanın diğer tarafında bu akrabaların tanımları vardır. Öğretmen tahtaya kalkan öğrencinin uygun bir şekilde bunları eşleştirmesini ister. Etkinlik tamamlandıktan sonra öğretmen değerlendirme kağıdını dağıtır ve derslerini bitirir.

Pin It