Tag

hayvan koruma

Browsing

Yakın çevresinde bulunan hayvanlar (balıklar, kuşlar, sürüngenler, böcekler ve evcil hayvanlar vb.),
bu hayvanların nelerle beslendikleri ve nerede barındıkları üzerinde durulur. Gözlem yapılacaksa gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Ders Planı:

Öğretmen sınıfa girer. Öğrencilerden bildikleri hayvanların isimleri söylemesini ister. Daha sonra bazı hayvan fotoğrafları gösterir ve bunların hangilerinin çevresinde olabileceğini, hangisinin olamayacağını sorar. Öğrenciler cevap verdikten sonra öğrencilere hayvanların ne ile beslendiklerini ve nerede yaşadıklarını sorar. Öğrenciler cevap verdikten sonra öğretmen hayvanların beslenme şeklini ve yaşadıkları yeri öğrencilere açıklar. Eğer gözlem yapma imkanı varsa öğrencileri okul bahçesinde çıkartır ve çevredeki hayvanları gözlemeleri sağlanır. Eğer gözlem imkanı yoksa öğretmen videolar izleterek öğrencilerin gözlem yapmasını sağlar. Son olarak öğretmen değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersini bitirir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer ve önceki derste işledikleri bitkiler ve hayvanlar konusunu hatırlatır. Daha sonra onları korumak için neler yapabileceklerini öğrencilere sorar. Bitki yetiştiren ve hayvan besleyen öğrenciler olup olmadığını sorar. Öğrencilerden örnekler alır. Sonra bu hayvan ve bitkilerin korunmasına yönelik neler yapılması gerektiğini öğrencilere sorar. Kendisi de bir örnek olay izletir. Öğrenciler ile birlikte örnek olay üzerinde konuştuktan sonra örnek olaydaki hataların öğrencilerin farkına varmalarını sağlar.

Daha sonra öğrenciler ile birlikte öğrencilerden istedikleri tohumu hep beraber saksıya ekerler. Bitki sınıfın bir köşesine koyarak her gün beraber sulayacaklarını bitki yetiştirmenin artık onların sorumluluğunda olduğunu öğrencilere söyler. Son olarak öğretmen öğrencilere fotoğraflar dağıtır. Hangi davranışların doğru hangilerinin doğru olmadığını öğrencilere sorar. Uygun olan davranışları sınıfın bir köşesine asar ve değerlendirme kağıdı dağıtarak dersini bitir.

Pin It