Tag

istek ve ihtiyaç

Browsing

Nezaket kurallarına uyarak kendini ifade etme, sosyal süreçlere katılma, basit düzeyde dilekçe yazma
ve dilek kutusu oluşturma gibi konular üzerinde durulur.

3. Sınıf Okulun İstek ve İhtiyaçları Etkinliği 1:

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Kendisinin bir elbisesi olduğunu ama tekrar elbise almak istediğini söyler. Bunun doğru olup olmadığını öğrencilerle tartışır. Daha sonra öğrencilere kendilerine ait eşyalar üzerinden bir takım sorular sorar. Bunların gerçekten lazım olup olmadığına ya da istekleri doğrultusunda mı olduğuna vurgu yapar.

Daha sonra bir örnek olay izletir ve örnek olay da istek ve ihtiyaç ayrımı hissettirilir. Öğretmen daha sonra öğrencilere ihtiyacımız doğrultusunda mı yoksa isteklerimiz doğrultusunda mı bunları alıyoruz diye sorular sorar.

Öğrencilerle bu konuyu tartıştıktan sonra öğretmen istek ve ihtiyaçlar ayrımı konusunda öğrencilere açıklamayı yapar ve kendisi de örnekler verir. Daha sonra tahtayı iki kısma ayrılır bir kısmına ihtiyaç fotoğrafları diğer bir kısmına istek fotoğrafları yapıştırılır. Öğrencilerden de kendi kağıtlarına istek ve ihtiyaçları ile ilgili birer tane resim çizmeleri istenir.

Son olarak öğretmen istek ve ihtiyaçların olduğu değerlendirme kağıdını öğrencilerine dağıtır ve dersi bitirir.

Pin It