Tag

karar alma süreçleri

Browsing

Farklı görüş ve çözümler çerçevesinde sınıf içi etkinliklerin belirlenmesi, planlanması, sınıf kurallarının
oluşturulması, pano hazırlama ve sınıfın süslenmesi gibi konular üzerinde durulur. Karar alma sürecinde uygun iletişim dili kullanılması gerektiği vurgulanır. Ayrıca kararların öğrencilerin de katılımıyla alınmasına özen gösterilir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerine bazen çöpleri yerde bulduğunu söyler ve bu durumun doğru olup olmadığını öğrencilerine sorar. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra sınıf içinde uyulmayan bazı kuralları belirtir ve tekrar öğrencilerinin fikirlerini alır. Öğrenciler fikirlerini belirttikten sonra öğretmen öğrencilerine kuralların gerekliliğini hissettirir. Daha sonra genel olarak kuralların tanımını yapar. Sınıfta uyulması gereken kuralları öğrencilerini sorar.

Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğretmen kuralları hep beraber belirleyeceklerini söyler bir kağıdı alır ve öğrencilerinin ellerini kağıda çizer. Daha sonra öğrencilerden kağıdı kesmelerini ister. Öğrenciler kağıdı keserlerken öğrencilerine gerektiği durumlarda yardımcı olur. Daha sonra öğretmen sırasıyla tahtaya öğrencilerin de fikirlerini alarak uyulması gereken kuralları yazar. Sonra her bir öğrencinin kestikleri kartondan el çalışmasına bir kuralı yazmalarını ister. Öğrenciler yazdıktan sonra öğretmen elleri toplar ve bir kartona yapıştırır.

Daha sonra çalışmayı sınıf panosuna asar. Son olarak değerlendirme kağıdını dağıtarak dersini bitirir.

Pin It