Tag

kayaçlar ve ham madde

Browsing

Türkiye’deki önemli kayaçlara ve madenlere değinilir; altın, bor, mermer, linyit, bakır, taşkömürü,
gümüş vb. örnekler verilir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerine bazı madenlerle ilgili bir video izletir. (altın, bor, mermer, linyit vs.) Daha sonra bu önemli madenlerin hangi alanlarda kullanılabileceğini sorar.

Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra madenlerin kullanım alanları ile ilgili görselleri ve videoları öğrencilere sunar. Sonra öğretmen madenlerin özelliklerini öğrencilerine açıklar.

Daha sonra tahta üzerine bazı soru kartları yapıştırır. (İmkanlara göre tahta üzerine direkt soruları da yazabilir ya da yansıtabilir.) Her bir öğrenciye daire şeklinde kağıtlar dağıtır. Soruyu okuyan öğrenci doğru cevabın üzerine daire sembolünü yerleştirir.

Daha sonra öğrencilere kızaran yüz ve gülen yüz şeklinde iki tane kağıt dağıtır. Madenlerle ilgili bazı cümleler okur ve doğru ise gülen yüzü yanlış ise kızaran yüzü kaldırmalarını ister.

Sonra tahtanın bir köşesine maden isimleri bir köşesine görselleri yapıştırır. Uygun madeni kullanım alanıyla eşleştirmelerini ister. (İmkanlara göre kullanım alanını ve madenin ismi direkt yazıyla yazılabilir.

Son olarak öğretmen değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersini bitirir.

4. Sınıf Kayaçlar Konusu Etkinliği 1:

Pin It