Tag

kitle iletişim araçları

Browsing

Televizyon, telefon ve bilgisayar gibi kitle iletişim araçlarını bilinçli kullanmanın önemi üzerinde durulur. Kitle iletişim araçları kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktalar ile bu araçları yanlış kullanmanın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri vurgulanır.

Ders Planı:

Öğretmen öğrencilere eve gittiklerinde ne kadar televizyon istediklerini sorar. Daha sonra izleme sürelerinin uygun olup olmadığını öğrencilerle beraber tartışır öğrencilere fikirlerini söyledikten sonra iletişim araçlarıyla ilgilenme sürelerinin uygun olup olmadığını sorgulamalarını sağlar.

Daha sonra öğretmen kitle iletişim araçlarının tanımını yapar ve onların nasıl kullanılması gerektiğini öğrencilerle beraber açıklar. Sonra öğrencilere kendilerinin bu araçları kurallara uygun kullanıp kullanmadığını söylemelerini ister.

Öğrencilerle tartıştıktan sonra öğretmen tahtaya kitle iletişim araçlarının fotoğraflarını yapıştırır ya da sunu yardımıyla kitle iletişim araçlarının fotoğrafını öğrencileri gösterir. Öğrenciler her bir kitle iletişim araçlarını gördüklerinde ne işe yaradığını ve bunları bilinçli kullanmanın nasıl olacağını öğretmenlerine söylerler.

Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğretmen öğrencilere birer kitle iletişim araçları çizmeleri gerektiğini söyler. Öğrenciler çizimi gerçekleştirdikten sonra her bir öğrenci çizdiği kitle iletişim aracı ile tahtaya kalkar ve onu nasıl kullanması gerektiğini arkadaşlarına açıklar. Son olarak öğretmen değerlendirme kağıdı dağıtır ve dersi bitirir.

Pin It