Tag

sosyal bilgiler ekonomik faaliyetleri

Browsing

Gelir, gider, bütçe, üretim, dağıtım, tüketim ve meslek gibi kavramları kullanarak öğrencinin yakın
çevresindeki ekonomik faaliyetleri gözlemlemesi ve raporlaştırması sağlanır.

4. Sınıf Ekonomik Faaliyetler Etkinliği 1:

Pin It