Tag

turistik yerler

Browsing

Yakın çevresinde bulunan cami, çeşme, han, hamam, müze, kale, tarihî çarşılar, köprüler, millî parklar
vb. yerler hakkında araştırma yaptırılarak sınıfta arkadaşlarıyla paylaşması sağlanır.

Ders Planı:

  1. Öğretmen öğrencilere bina ve ağaç resmi gösterir. Aradaki farkları sorar. Daha sonra köprü-çiçek cami-park gibi farklı örnekler göstererek öğrencilerin fikirlerini alır.
  2. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğretmen turistik yerleri açıklar ve tarihi-doğal turistik yerlerin ayrımını öğrencilerine yansıtır.
  3. Tahtayı tarihi-doğal şeklinde iki kısma ayırır. Öğrencilere yerlerin isimlerini dağıtır ve uygun ismi uygun kısma yerleştirmelerini söyler.
  4. Anlam çözümleme tablosunun bir tarafında turistik yerler yazar, diğer kısmında doğal-tarihi yazar. Uygun olarak işaretlemelerini ister.

Pin It