Tag

ülkemizin gelişmesi

Browsing

Vatanseverlik, çalışkan olma, işini en iyi şekilde ve eksiksiz yapma üzerinde durulur. Bu değerlerin
yansımalarının bireylerden başlayacağına değinilir.

3. Sınıf Ülkemizdeki Görev ve Sorumluluklar Etkinliği 1

3. Sınıf Ülkemizdeki Görev ve Sorumluluklar Etkinliği 1
Pin It