Tag

zayıf yönlerim

Browsing

Öğrencilerin ilgi alanları ve becerilerinden (iş birliği, planlı ve verimli çalışma, iletişim vb.) hareketle
konu açıklanır. Öğrencilerden öz değerlendirme yapmaları istenir. Güçlü yönleri takdir edilirken güçlendirilmesi gereken yönlerini geliştirebilecekleri üzerinde durulur.

3. Sınıf Güçlü ve Zayıf Yönlerimiz Etkinliği 1:

3. Sınıf Güçlü ve Zayıf Yönlerimiz Etkinliği 1

3. Sınıf Güçlü ve Zayıf Yönlerimiz Etkinliği 2:

3. Sınıf Güçlü ve Zayıf Yönlerimiz Etkinliği 2
Pin It