1. Oyun: Benim Bir Bebeğim Var: Öğrenciler el ele tutuşarak bir daire oluştururlar. Oyunun şarkısını söyleyerek uygun hareketler yaparlar.

Benim bir bebeğim var (Halka olarak dönerler.).

Otur dersem oturur (Bütün öğrenciler çömelir.).

Kalk dersem kalkar (Tüm öğrenciler ayağa kalkar.).

Büzül dersem büzülür (Büzülüp daireyi küçültürler.).

Süzül dersem süzülür (Daire açılarak genişletilir.)

Eller şap şap (Eller çırpılır.).

Ayaklar rap rap (Ayaklar yere vurulur.).

Aslan geliyor, kaplan geliyor (Zıplayarak 1-2-3 denilerek ayaklar açılıp kapatılır.).

2. Oyun: Beştaş: Oyunu oynayabilmek için beş adet küçük ve yuvarlağa yakın taş seçilir. Taşlar elde yuvarlanır ve gelişigüzel atılır. Oyuncu içlerinden bir taş alır, havaya (yüksekliği az) atar, taş havada iken yerdeki taşlardan birini alır. Yerdeki taşı alırken diğer taşlara dokunmaz. Bütün taşlar alındıktan sonra yine taşlar atılır, sol el ile bir köprü yapılarak sağ eldeki taş havaya atılır. Taş daha havada iken taşlardan birini köprünün altından geçirir. Taşları herhangi bir şekilde birbirine değen öğrenciler sıralarını karşılarındaki oyuncuya verirler.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Author

Admin

Bir Yorum Yaz

Pin It