Görsel Sanatlar 4. Sınıf

Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır. (4. Sınıf)

Pinterest LinkedIn Tumblr

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerinden sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanarak resim çizmelerini ister. Öğrenciler çalışmaları bittikten sonra resimlerini sunar.

1-Çizgi

Çizgi genişliği ve derinliği olmayan tek boyutlu geometrik şekle denir.

2-Şekil

Şekil kapalı bir çizgisel öğenin çevrelediği alan, farklı renk, değer veya doku ile oluşturulmuş bir alan şekiller tarafından çevrelenmiş bir alan olarak ifade edilir.

3-Renk

Renk, ışığın bir cisme çarptıktan sonra göz retinası tarafından algılanmasıdır.

4-Doku

Doku bir nesnenin yüzey kalitesidir.

5-Alan

Alan yüksekliği ve genişliği olan ancak derinliği olmayan iki boyutlu sanat elemanıdır. 

6-Boyut

Boyut genellikle tek başına tam olarak anlaşılamaz.

Tasarım İlkeleri

1-Denge

Tasarımı oluşturan öğelerin estetik bir biçimde yerleşmesidir.

2-Hiyerarşi (Koram)

Benzer öğelerin birbirlerine göre baskın özelliklerini vurgulamak.

3-Örüntü

Tasarım elemanlarının rastgele veya planlı bir şekilde tekrarlanmasıdır.

4-Ritim

Sanat elemanlarının görsel hareketlerinin tekrarıdır.

5-Boşluk(Mekan)

Kullanım alanı dışında kalan yerlerdir. İki ya da üç boyutlu olabilir.

6-Oran/Orantı

Tasarımda bulunan sanat elemanlarının birbirleri ve tasarımın bütünü ile olan oranlarıdır.

7-Vurgu

Tasarımın en önemli kısmına oluşturulan odak noktasıdır.

8-Hareket

Sanatçının gözü istediği bir yöne doğru yönlendirmesidir.

9-Uyum

Bütün sanat elemanlarının bir bütün oluşturması, ahengi yakalaması demektir.

10-Kontrast

Tasarımdaki farklı sanat elemanlarının farklılıklarının vurgulanmasıdır.

Etkinlikler, materyaller, çalışma kağıtları, ders planları, görüntüler ve videolar üreticisi,

Bir Yorum Yaz

Pin It