Tag

1. sınıf geometrik örüntüler

Browsing

Seçilen geometrik cisim ya da şekillerin sınıf düzeyine uygun olmasına dikkat edilir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilere getirdiği cisimleri ya da şekilleri gösterir ve masasının üzerinde sırasıyla öğrencilere sesli bir şekilde belirterek nesneleri sıralar. Sıralarken öğrencilere şimdi hangi nesneyi koymam gerekiyor diye sorar öğrenciler yardımıyla sıralar.

Daha sonra öğretmen sırasıyla tekrar yer alan cisimleri ya da şekilleri sayar ve belli bir kurala göre sıralandığını öğrencilerine söyler. Sonra tahta üzerine daha önceden hazırlamış olduğu cisimleri ya da şekilleri yapıştırır ve öğrencilere devamını sorar. (evet çocuklar kare, üçgen, daire, kare, üçgen, daire… devamı ne olur gibi) Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra sırasıyla uygun olarak şekilleri yerleştirirler. Etkinlik bitiminde öğretmen öğrencilerine örüntüyü tanımlar ve tahtada öğrencilere farklı örnekler sunar.

Daha sonra öğretmen şekillerden oluşan bir örüntüyü tahtaya yazar. Öğrencilerden defterlerine örüntülerini tamamlamalarını ister.

Son olarak örüntülerden yer alan değerlendirme kağıdını dağıtır ve dersi bitirir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerinin örüntülerle ilgili ön bilgilerini hatırlatacak etkinlikler yapar. Daha sonra öğrencilere bazı şekiller dağıtır. Öğrencilere kendi sıralarında şekilleri belli bir örüntüye göre sıralamalarını ister. Öğrenciler örüntüleri oluştururken öğretmen öğrencileri kontrol eder ve onlara rehberlik eder. Öğrenciler görevlerini tamamladıktan sonra öğretmen sırasıyla öğrencileri tahtaya kaldırır ve oluşturduğu örüntüyü tahtada oluşturmasını ister. Her bir öğrenci örüntüyü oluştururken diğer sınıf arkadaşları fikirlerini söyler. Daha sonra öğretmen değerlendirme kağıdını dağıtır ve dersi bitirir.

Pin It