Tag

güvenlik kuraları

Browsing

Merdivenden dikkatli inip çıkma, asansörü doğru kullanma, ıslak zeminde dikkatli yürüme, sınıf içindeki camlı eşyaları (dolap, şeref köşesi vb.) dikkatli kullanma, pencereden ve balkondan aşağıya sarkmama; elektrik prizleri, kablolar ve ateşle oynamama, suyu açık bırakmama, temizlik malzemelerini tanıma, dikkatli kullanma ve gaz kaçağı gibi durumlarda ne yapılacağı ile ilgili konular üzerinde durulur.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilerine sabah merdivenden inerken düşmek üzere olduğunu zeminin ıslak olduğunu ve bunu fark etmediğini söyler. Öğrencilerle daha önce böyle bir şey yaşayıp yaşamadıklarını sorar ve okulda ve evde hangi sorunları yaşadıklarını örnekler vererek açıklamalarını ister.

Öğrenciler kendi günlük hayatında bu tür kazaları örnek verdikten sonra öğretmen bunun sebebini sorar. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğretmen güvenlik kurallarından okulda ve evde uyulması gereken kurallardan bahseder ve öğrencileri gerekli açıklamayı yapar. Daha sonra öğrencilerle beraber güvenlik kurallarına uymanın önemini konuşur.

Sonra tahtada örnek bir video oynatır ve videoda öğrencinin güvenlik kurallarına uymadığı için başına gelenler hakkında konuşulur. Hangi davranışların doğru, hangilerinin yanlış olduğu hakkında konuşulur. Son olarak öğretmen etkinlik kağıdını dağıtarak dersini bitirir.

Ders Planı:

Öğretmen derse girer. Öğrencilere okula nasıl geldiklerini, yolda nelerle karşılaştıklarını sorar. Yolda gelirken arabaların hızlı olup olmadıklarını, yaya geçidinden geçip geçmediklerini, trafik levhalarını görüp görmedikleri vs. sorular sorar. Öğrenciler cevap verdikten sonra öğretmen sakıncalı durumlar üzerinden sorular sormaya devam eder. (Ör: arabanın hızlı gitmesi, kırmızı ışıkta geçmesi, yayaların yaya geçidini kullanmaması) Bu durumların nelere yol açabileceği konusunda öğrencilere sorular sorar ve tartışma ortamı yaratır.

Daha sonra öğretmen örnek bir video izletir ve videoda doğru ve yanlış olan durumları öğrencilerin yorumlamasını sağlar. Öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğretmen neden kurallara uyulması gerektiğini kendi cümleleri ile belirtir. Sonra öğrencilerine kendilerinden örnek vermelerini ister ve etrafında herhangi bir şeye tanık olup olmadıklarını sorar, örnek ister.

Öğrencilerle bilgiler derinleştikten sonra öğretmen tahtaya iki tane kutu yapıştırır. (İmkan yoksa tahtaya yuvarlak, kare vs. çizebilir.) Öğrencilere fotoğraflar dağıtır ve olması gereken durumları bir kutuya olmayan durumları diğer kutuya yapıştırmalarını ister. Etkinlik sonunda elde edilen sonuç hakkında tekrar konuşulur. Son olarak öğrencilere değerlendirme kağıdını dağıtır.

Öğrenciler okuma yazma aşamasına geçmedikleri için değerlendirme kağıdında güvenli ve güvensiz durumların fotoğrafları yer alır ve öğrencilerden olumsuz durumların işaretlenmesini ister. Neden olumsuz durum olduğunu öğrencilerle tartışır ve dersi bitirir.

Pin It