Tag

nezaket kuralları

Browsing

Evde aile bireyleriyle iletişim kurarken duygularını, düşüncelerini ve isteklerini nezaket kuralları çerçevesinde uygun ses tonu, mimik ve kelimelerle dile getirmesi üzerinde durulur. Evdeki diğer bireylerin odasına girerken izin istemesi gerektiği vurgulanır.

Ders Planı:

 Öğretmen derse girer. Öğrencilere bir çocuğun ailesi ile konuşurken ki konuşma tarzı ile ilgili bir video izletir. Video üzerinde öğrencilerle tartışır. Tartıştıktan sonra genel olarak nasıl davranmamız gerektiğini öğrencilerle birlikte sıralar. Davranışları öğrencilere belirttikten sonra nezaket sözcüklerinden örnekler verir.

Daha sonra öğrencilerine hangi nezaket sözcüğünü hangi durumlarda kullanmamız gerektiğini sorar. Öğrenciler bu konu ile ilgili örnek verdikten sonra öğretmen gerekli açıklamayı yapar. Daha sonra öğretmen kartlara yazdığı nezaket sözcüklerini kutudan rastgele seçer ve çıkan nezaket cümlesini hangi durumlarda ailemize kullanabileceklerini öğrencilerine sorar.

Öğrencilerle etkinliği tamamladıktan sonra tahtaya örnek fotoğraflar yapıştırır. Sırasıyla fotoğrafları gösterir ve bu tür durumlarda hangi nezaket sözcüğü kullanılacağını öğrencilerine sorar. Sonra etkinlik kağıdı dağıtır ve dersi bitirir.

Öğretmeni, arkadaşları ve okul çalışanları ile ilişkilerinde “teşekkür ederim, merhaba, günaydın, iyi günler, hoşça kal, lütfen, özür dilerim, rica ederim” gibi nezaket ifadelerinin kullanılmasının gerekliliği üzerinde durulur. Başkalarının odasına girerken (öğretmenler odası, müdür odası, hizmetli odası, sınıfı vb.) izin istemesi gerektiği vurgulanır.

Ders Planı:

Öğretmen elinde kartlarla derse girer. Öğrencilere kartta yazan nezaket sözcüklerini okur ve öğrencilere bunlar hakkında neler bildiğini sorar. Öğrenciler cevap verdikten sonra günlük hayatta bunları kullandığımızı ve hangi durumda hangi nezaket sözcüğünü kullandığımızı öğrencilere açıklar.

Daha sonra nezaket sözcüklerini öğrencilere dağıtır. Her bir öğrenciye dağıtırken kağıtta ne yazdığını sesli bir şekilde söyler ve öğrencilere kağıtta yazan sözcüğü teneffüste okul çalışanlarına kullanması gerektiğini söyler.

Daha sonra bununla ilgili bir etkinlik yaptırmak ister. Öğrencileri karşılıklı iki grup olacak şekilde sıraya dizer, birbirlerine karşılıklı olarak nezaket sözcükleri kullanmaları gerektiğini söyler. Her bir öğrenci karşılıklı olarak nezaket sözcüklerini söyledikten sonra öğretmenlerine teşekkür ederek sıralarına oturur.

Daha sonra öğretmen kuklalarla hazırlamış olduğu bir canlandırma metnini öğrencilerinin önümde canlandırır. Kuklaların uyduğu nezaket kurallarını öğrencilere sorar öğrenciler duydukları nezaket sözcüklerini öğretmenine söyler.

Son olarak öğretmen nezaket sözcüklerini günlük hayatta her yerde kullanmamız gerektiğini söyler ve dersi bitirir. 

Pin It