1. Oyun: Hayvanat Bahçesi: Öğrenciler eşit şekilde ayrılıp grup olurlar. Paralel iki çizgi üzerinde yüzleri birbirlerine dönük olarak dururlar. Başlayacak grup kendine bir hayvan adı seçer. Sonra el ele tutuşarak diğer grubun karşısına geçerler. İki-üç adım kala seçtikleri hayvanın taklidini yapmaya başlarlar. Karşı gruptan kişi bu hayvanın ne olduğunu doğru tahmin ederse hayvan ismi alan grup kendi çizgilerine ulaşıncaya kadar kaçarlar. Yakalanan öğrenciler, kovalayan öğrencilerin grubuna geçerler. En çok öğrenci hangi grupta olursa o grup oyunu kazanmış olur.

2. Oyun: İzi Takip Et: Öğrenciler üçerli veya dörderli gruplara ayrılırlar. Öğrencilerin her biri bir numara alır. Her takımın bir numaralı öğrencisi başlama çizgisine gelir ve ayaklarını birbirlerine birleştirerek en uzak noktaya sıçrar. Daha sonra iki numaralı öğrenci bir numaralı öğrencinin bıraktığı ayak izlerini dikkate alıp aynı şekilde sıçrar. Gruptaki herkes bir kere sıçradıktan sonra ayak izlerini başlangıç noktasından en uzağa götüren grup oyunu kazanır.

3. Oyun: Top ile Ebeleme: Öğrenciler arasından birkaç tane ebe seçilir. Öğretmenin “başla” komutuyla diğer öğrenciler kaçmaya başlar. Ebeler de ellerinde topla koşup kaçan oyunculara dokunurlar. Kendisine dokunulan oyuncu topu alıp ebe olur.

4. Oyun: Dairede Ters Koş: Öğrenciler iç içe daire olurlar. Dış daireyi oluşturan öğrencilerin sayısı iç dairedeki öğrencilerden bir kişi fazla olmalıdır. Öğretmenin işaret vermesiyle dış dairedeki öğrenciler hangi yöne koşuyorsa iç dairedekiler de ters yöne koşar. Bu koşu yavaş tempoda olmalıdır. Öğretmenin ikinci işaretiyle her iki dairede koşanlar el ele tutup birbirleriyle eş olurlar. Açıkta kalan öğrencilere eksi puan verilir.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Author

Admin

Bir Yorum Yaz

Pin It