1. Akşemseddin: Pasteur ’dan 400 sene önce mikrobu buldu.

2. Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini.İlk defa ayın şekillerini anlatan kitabı yazdı.

3. Ebul-Vefa: Trigonometri’de tanjant, cotanjant, sekant, kosekantı bulan büyük alim.

4. Birûni: İlk defa dünyanın döndüğünü ispat etti.

5. Ebu Kâmil Şü’ca: Avrupa’ya matematiği öğretti.

6. Ebu Ma’şer: Med-Cezir (Gel-Git) olayını ilk o buldu.

7. Battâni: Dünyanın en büyük kaşifidir. Trigonometrinin kaşifi.

8. Câbir Bin Hayyan: Atom bombası fikrinin babası ve kimya biliminin atası büyük alim.

9. Cezerî: 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babası.

10. Demirî: Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazdı.

11. Farabî: Ses olayını ilk defa fizîki yönden açıklamıştır. Sesin fizîki izahını ilk defa o yaptı.

12. Gıyâsüddin Cemşid: Matematikte ondalık kesir sistemini ilk o buldu.

13. İbn Cessar: Cüzzamın sebebini ve tedavisini 900 sene önce açıkladı.

14. İbn Hatip: Vebânın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıkladı.

15. İbn Firnas: Wright kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştirdi.

16. İbn Karaka: 900 sene önce harika bir torna tezgahı yaptı.

17. İbni Türk: Cebirin temelini atan bilginlerdendir.

18. İdrisî: Yedi asır önce bugünküne çok benzeyen dünya haritası çizdi.

19. İbni Sina: Eserleri Avrupa üniversitesinde 600 sene ders kitabı olarak okutuldu. Tıbbın babasıdır. AVRUPA ya göre adı AVICENNA’dır.

20. Kadızâde Rûmi: Yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir.Fizik kurallarını astronomiye uyarladı.

21. Kambur Vesim: Verem mikrobunu R.Koch’tan 150 sene önce keşfetti.

22. İbnün Nefis: Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfetti.

23. Piri Reis: 400 sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizdi.

*Prof. Dr. Fuat Sezgin*

Author

Admin

Bir Yorum Yaz

Pin It