1. Oyun: Koko: Oyun oynanacak mekâna bir dikdörtgen şekli çizilir. Öğrenciler arasından dört tane ebe seçilir. Ebelerden her biri bir köşeye geçer. Diğer öğrenciler de dikdörtgen alanın içinde olurlar. Ebelerden biri alanın içine girip diğer öğrencilere dokunmaya çalışır. Yorulduğu yerde “koko” diye bağırır ve dikdörtgenin köşesindeki diğer ebeyle yer değiştirir. Eğer ebe öğrencilerden birine dokunursa ebelikten kurtulur ve yakaladığı kişiye ebeliği verir.

2. Oyun: Oturtan Top: Öğrenciler arasından üç ebe seçilir. Bunlar diğer öğrencileri vuracak kişilerdir. Ebeler topla yürümeden sadece paslaşarak arkadaşlarını vurmaya çalışırlar. Top kime değerse o kişi olduğu yerde oturur. Ebeler yerde oturanlara da pas vererek diğer öğrencileri de vurmaya çalışırlar. Oturan kişiler oturdukları yerden bir kişi vurabilirse oturmaktan kurtulur ve serbest kalırlar. Hiç vurulmadan ayakta kalanlar başarılı olurlar.

3. Oyun: Yakan Top: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılırlar. Oyuna başlayacak grup belirlenir. Ebe olan grup karşılıklı belirli mesafede dizilirler. Diğer grupta ortada bulunur. Ebe grubu karşılıklı topu atarken ortadaki grupda toptan kaçmaya, topa değmemeye çalışır. Topun değdiği kişi çıkar. Ortada hiç öğrenci kalmayıncaya kadar topla vurmaya devam edilir. Tüm oyuncular vurulunca diğer grup ortaya girer.

4. Oyun: Çift Dairede Stafet: Öğrenciler iki gruba ayrılırlar ve daire şeklinde dizilirler. Oyun oynanacak mekânda yüzleri merkeze dönük şekilde eşit aralıkta sıralanırlar. Her iki gruptanda bir lider seçilir ve bunlara birer top verilir. Öğretmenin “başla” komutunu vermesiyle lider olan kişi saat yönünde elindeki topu yanındaki arkadaşına verir. Topu düşüren kişi liderin olduğu yere geçip topu baştan, elden ele vermeye başlar. Topu dairede iki tur tamamlayan öğrenciler oyunu kazanır.

5. Oyun: Kurdele Bağlama Çözme: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılırlar. Öğrenciler belirlenen çizginin arkasında derin kolda sıraya geçerler. Sıranın başındaki öğrencilerin elinde belirli uzunlukta birer kurdele vardır. Her grubun karşısında belirli mesafede bir sandalye bulunur. Öğretmenin başlama komutuyla birlikte grubun başındaki öğrenciler koşarak sandalyenin ayağına elindeki kurdeleyi bağlar, aynı hızda geri döner. İkinci öğrenci bağlanan kurdeleyi koşarak gider, çözer.

6. Oyun: Kol Kola: Bir ebe ve onu yakalayan bir öğrenci seçilir. Diğer öğrenciler de ikişerli kol kola girerek alana dağılırlar. Kaçan öğrenci ikişerli öğrencilerden birinin koluna girince diğer koldaki öğrenci ebe olur ve kaçmaya başlar. Oyun böylece kola giren eşler değişerek devam eder.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Author

Admin

Bir Yorum Yaz

Pin It