1. Oyun: Yakan Top: Öğrenciler iki gruba ayrılır. Kura ile bir grup ebe seçilir. Ebe seçilen grup ikiye bölünerek 15’er metre mesafede karşılıklı dururlar. Diğer grup ortaya gelerek topun olduğu taraf karşısında dizilirler. Ebe olanlar topla karşıdaki öğrencileri vurmaya çalışırlar. Ortadaki öğrencilerin en sonuncusu vurulunca ebeler ortaya çıkar. Ortadakiler ebe olur. Ortadakilerce tutulan her top bir can sayılır. Ayrıca en son kalan öğrenci vurulmazsa, oyun en baştan yenilenir.

2. Oyun: Ayakkabı Saklama: En az 5 kişiyle oynanan Ayakkabı Saklama Oyunu’na başlamadan önce ebe seçimi yapılır. Ardından tüm oyuncular, kendilerine ait birer adet ayakkabıyı, derme çatma tahtalardan oluşturulan küçük eve koyarlar. Ardından ebe, evdeki ayakkabıları alarak çeşitli yerlere saklar. Bu sırada diğer oyuncular ebeye bakmazlar. Ebe, bütün ayakkabıları sakladıktan sonra oyuncular ayakkabılarını tek ayak üstünde bulmaya çalışırlar. Oyun böyle devam ederken, ayakabısını ilk bulan ve eve getiren oyuncu, oyunu kazanır ve bir sonraki oyun için ebe olma hakkına sahip olur.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Author

Admin

Bir Yorum Yaz

Pin It