1. Oyun: Numara Oluşturma: Öğrenciler onar kişilik gruplara ayrılırlar ve gruplar birbirinden ayrı olarak geniş kolda bir çizginin arkasında sıralanırlar. Her gruptaki oyunculara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarının yazılı olduğu kartlar verilir. Öğretmen 9-10 metre uzakta durarak sınıf düzeyine uygun bir sayı söyler (örneğin 486 gibi). Her grupta bu rakamlara sahip olan oyuncular hızlıca öğretmenin yanına koşarak söylenen sayıyı ellerindeki rakamları yukarı kaldırarak doğru olarak oluşturmaya çalışırlar. Hangi grup daha önceden söylenen sayıyı doğru olarak oluşturursa o grup puan alır. Daha sonra tüm oyuncular başlangıç noktasına dönüp, yeni sayı için hazırlanırlar. İlk olarak 10 puana ulaşan takım oyunu kazanır.

Koşu mesafesi değiştirilebilir. Koşu yerine farklı yer değiştirme şekilleri (sıçrama, yuvarlanma, ip atlama vb.) kullanılabilir. Söylenecek sayılar sınıf düzeylerine uygun olarak zorlaştırılıp, basitleştirilebilir. Ayrıca basit toplama ve çıkarma işlemleri söylenip sonuçlarının oluşturulması istenilebilir.

2. Oyun: Ejderha Avı: Öğrenciler el ele tutuşarak büyük bir daire oluşturur. Bu dairede iki kişi ejderha olarak seçilir. Birisi ejderhanın başını diğeri de kuyruk kısmını oluşturur. Ejderha daire içine alınır ve daireyi oluşturanlar sünger topla ejderhanın kuyruğunu vurmaya çalışırlar. Hiçbir öğrenci topu üç saniyeden fazla elinde tutamaz. Kuyruğu vuran öğrenci kuyruk olmaya hak kazanır. (Eğer zaman fazla gelir ya da oyun formatında değişiklik gerekirse şu şekillerde zorlaştırılabilir ya da değiştirilebilir. Daha fazla ejderha oluşturulabilir. Oyun içinde en az iki top kullanılabilir. Çeşitli daire boyutları oluşturulabilir. Ejderhanın kuyruğu daha uzun olabilir.)

3. Oyun: Yukarıdan ve Etrafından: Öğrenciler çeşitli büyüklüklerdeki gruplara bölünürler. Her grup kendi insan engelini oluşturur. Engeller oluştuktan sonra öğrenciler engele doğru yaklaşırlar. Engele geldiklerinde engeldekiler engeli nasıl ve ne kadar zamanda geçebileceklerini öğrencilere söylerler. Engele gelecek grup kalmadığında son insan engeli bozulup oyuncu haline gelir ve engellere giren grupta engelleri tamamladığında bir engel haline gelir (birdirbir düzeni gibi). Bu böyle istenilen süre kadar devam edebilir. İnsansız engeller konulabilir. Konuşmadan engeller geçirtilebilir. İnsanlardan oluşan her engeldeki insan sayısı artırılabilir. Engeller geçilirken top sürme gibi beceriler eklenilebilir.

Paralimpik Oyunlar

4. Oyun: Tek Kanatlı Ejderha: Öğrenciler engelli kişiler ve dâhil etme hakkındaki duygu ve düşüncelerini açıklamayı öğrenirler. Öğretmen öğrencileri etrafına toplar ve herkesin rahat şekilde oturduklarından emin olarak tüm öğrencilerin birbirlerini görebilmelerini sağlar. Öğretmen öğrencilere interaktif bir peri masalı anlatır “Tek Kanatlı Ejderha William ve Kale Futbolu Dünya Şampiyonası”. Hikâye 10 kısımdan oluşur ve her bir kısımdan sonra öğretmen; dâhil etme, uyarlama kuralları ve önyargı konusunda bir tartışma başlatır.

5. Oyun: Tek Kanatlı Ejderha William ve Kale Futbolu Dünya Şampiyonası: “Bir zamanlar, tek kanatlı William adında bir ejderha burnundan buhar çıkarır vaziyette oturuyormuş. Kuyruğunu arkasına almış ve kayalık zemine çarparcasına vurmuş. Kardeşi Sydney, Testere Dişleri takımını Kale Dünyası Futbol Şampiyonası’na hazırlamaktaymış. Her zaman olduğu gibi William diğer engelli ejderhalarla birlikte mağarada bırakılmış. Arkadaşları; görme engelli Ursula, ağzından ateş püskürtemeyen ejderha Horace, tek bacaklı ejderha Geraldine ve dişsiz ejderha Dieter amcaymış.” Öğrencilere “Engelli ejderhaların mağarada bırakılmasının doğru olduğuna inanıyor musunuz? Neden böyle düşünüyorsunuz?” gibi benzer sorular sorulur.

6. Oyun: Engel Yolu: Oyunda amaç çeşitli engelleri bulunan kişiler için uyarlanmış ekipmanları kullanarak öğrencilere kişisel deneyimini kazandırmaktır. Engel yaratmak açısından diğer nesneler: koniler, hasırlar, tahterevalliler, bir engel (imitasyonu), bir kapı (imitasyonu), tebeşir, tekerlekli sandalyeler, petrabike, yürüteç, koltuk değnekleri kullanılabilir. Oyunda gösterilen engellerden geçmeleri istenir. Simule engelli öğrencilere bir kılavuz yardımcı olur. Her biri derste bir turu tamamladığında çiftler rolleri değişir.

Engel yolu örnekleri:

1- Zikzak yolu oluşturmak için koni kullanımı

2- Dar bir alandan hareket ederek geçme

3- Hasırları (mat) kullanarak engelleri aşağı yukarı hareket ettirme

4- Düz olmayan bir alanda hareket etme (Tahterevalli üzerinde hareket)

5- Yanlamasına ve geri doğru hareket (180 derece dönüş, 180 derece dönüş geriye doğru)

6- Kapı açarak arasından geçmek ve kapatmak

 7- Düz olmayan bir alanda hareket etme (Bir tepe üzerinde hareket)

7. Oyun: Ünlü Engelliler: Bu etkinlik için öğrencilere bir hafta önceden ödevler verilir. Öğrenciler birkaç kişiden oluşan gruplara ayrılır. Her grup bir hafta boyunca kendi çevrelerinde bulunan engelliler ile Türkiye ve dünya genelinde ün kazanmış engellileri araştırırlar. Engellilerle birebir tanışan gruplar yüz yüze röportaj yaparlar. Ünlü engelliye ulaşılamıyorsa öz geçmişini araştırırlar ve bu öz geçmişten yaratıcı röportajlar yaparlar. Gruplar sınıfta araştırma sonuçlarını paylaşırlar.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Author

Admin

Bir Yorum Yaz

Pin It