1. Oyun: Sağlık İçin Doğru Besin: Öğrenciler sınıf sayısına göre gruplara ayrılır. Gruplar başlangıç çizgisinin önünde, arka arkaya sıra olur. Belli bir mesafe uzaklıktaki masanın üzerine sağlıklı ve sağlıksız besinlerin resimleri karışık konulur. Sağlıklı ve sağlıksız besinlere uygun birer hareket belirlenir. (Örneğin; sağlıklı besinlere çift ayakla sıçrama, sağlıksız besinlerde tek ayakla sıçrama vb.) Öğretmenin komutuyla (sağlıklı besin ya da sağlıksız besin) uygun hareketi yaparak öğrenci masaya gider ve uygun resmi alıp gruba geri döner. Resmi ilk ve doğru getiren grup bir puan alır.

2. Oyun: Hangisi Yararlı?: Öğrenciler iki eşit gruba ayrılır ve belirlenen çizginin gerisinde derin kolda sıra olurlar. Grupların 7-8 m ilerisine besin tablosu levhası asılır veya sandalye üzerine konur. Grupların 5 m ilerisine de besinlerin isimlerinin (ör. kuru fasulye, hamburger, karpuz vb.) yazılı olduğu kâğıtlara ait kutu konur. Bu kapta hem yararlı hem de yararsız besinlerin isimleri vardır. Öğretmen komut verdiğinde grupların birinci öğrencileri koşarak kutuya doğru giderler ve besinlerin yazılı olduğu bir kâğıt alırlar. Tekrar koşarak besin tablosunun olduğu yere koşup besinin yerini bulup oraya kâğıdı yapıştırırlar. Eğer öğrencinin kutudan aldığı kâğıtta yararsız bir besin yazılıysa, besin tablosunun dışındaki siyah kısma bunu yapıştırır. Sonra sağ ya da sol ayakla sıçrayarak başlangıç çizgisine geri dönüp sonraki arkadaşının eline vurup grubunun arkasına geçer. Oyun bu şekilde devam eder ve en önce hatasız olarak levhayı dolduran grup birinci olur. Besin tablosu levhası öğrenci düzeyine göre düzenlenebilir. Aynı oyun farklı bir dersteki konuyu pekiştirmek amaçlı da kullanılabilir. Ayrıca levhaya giderken ve dönerken farklı yer değiştirme hareketleri (ip atlama, yuvarlanma vb.) kullanılabilir.

Kaynak: Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı, MEB, 2019

Author

Admin

Bir Yorum Yaz

Pin It